Széchenyi2020

Sajtóközlemény

DDOP-1.1.1/D-14-2014-0129

A Dunaföldvári Fémfeldolgozó Kft. a Dunaföldvár Ipari park, Hunyadi tér 1. hrsz: 5003/68 területén

lévő üzemét fejleszteni, korszerűsíteni kívánja. Ennek keretében a meglévő fémmegmunkáló

csarnokát felújítja, bővíti, a beázó vasbeton raktárépületét új tetővel fedi. A felújítás az udvarteret is

érinti, új kapuk beépítésével, és térburkolat készítésével. Megújuló energiát hasznosító technológia

alkalmazása is része a felújításnak. Ennek keretében a csarnok tetőszerkezete megerősítésre kerül,

hogy kellő teherbírású legyen a felszerelendő napelemek megtartására Célom, hogy vevőimet

folyamatosan ki tudjam szolgálni, jelenlegi 6 fős dolgozói létszámomnak munkát és bért tudjak adni,

létszámomat és így árbevételemet, eredményességemet növelni tudjam. Szeretném, hogy cégünk a

következő évtizedben is az előző 10 évhez hasonló ütemben és intenzitással fejlődjön,

megrendelőim, dolgozóim meg legyenek elégedve, továbbra is magas színvonalú dolgozzak. A Kft

jövőképének és hosszútávra szóló stratégiájának középpontjában a korszerű, európai színvonalú

mikro vállalkozás infrastrukturális és termelési feltételeinek a további bővítése és a stabil

gazdálkodás fenntartása áll.  

Projekt megnevezése: DUFÉM Kft. telephely felújítása és bővítése a Dunaföldvári Ipari

Parkban

Kitörési pont: Vállalkozásfejlesztési Program

Pályázati kiírás

megnevezése:

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (régió): Dél-Dunántúl

Beruházás helye (megye): Tolna

Beruházás helye (helység): Dunaföldvár

Megítélt összeg: 60 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 58 %

Támogatási döntés dátuma: 2014.06.30

Telephelyfejlesztés a területi kohézióért (Dél-Dunántúl)

Dunaföldvár, 2015. június 1.